АСПІРАНТИ ТА ЗДОБУВАЧІ

кафедри харчової біотехнології і хімії

    Лісовська Тетяна Олегівна у 2004 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2011 аспірант  заочної форми навчання Харківського державного університету харчування і торгівлі, кафедра технології харчування. Керівник наукової роботи –  к.т.н. Чорна Н.В., спеціальність – 05.18.16  «Технологія харчової продукції».

    Писків Світлана Ігорівна у 2011 закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2013 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії, керівник проф., доктор вет. наук Кухтин М.Д., спеціальність – 03.00.20 «Біотехнологія».

    Юкало Андрій Володимирович у 2013 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2013 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії, спеціальність – 03.00.04 «Біохімія». Керівник наукової роботи – проф. Цісарик О.В. Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького.

    Ониськів Вікторія Валеріївна у 2004 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2004 року займає посаду старшого лаборанта кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин. З 2011 року є здобувачем кафедри харчової біотехнології та хімії. Керівник наукової роботи – д.б.н., проф. Покотило Олег Степанович.

    Лялик Анастасія Тарасівна у 2010 закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів». З 2012 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії, керівник проф., доктор біологіних наук Покотило О.С., спеціальність – 03.00.20 «Біотехнологія».

    Дичко Наталія Олегівна у 2013 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка (ЛНУ ім. І.Франка) за спеціальністю «Хімія». З 2013 року займає посаду старшого лаборанта кафедри харчової біотехнології і хімії. З 2014 є здобувачем кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. І.Франка. Спеціальність– 02.00.01 «Неорганічна хімія». Керівник наукової роботи – д.х.н., проф. Павлюк В.В.

     Шинкарук Оксана Юріївна у 2014 закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів». З 2014 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії. Науковий керівник - доктор вет. наук,проф. Кухтин М.Д., спеціальність – 03.00.20 «Біотехнологія».

     Кравченюк Христина Юріївна у 2013 закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2014 року аспірант денної форми навчання ТНТУ ім. І. Пулюя на кафедрі харчової біотехнології і хімії, керівник проф., доктор вет. наук Кухтин М.Д.,спеціальність – 03.00.20 «Біотехнологія».   

      Криськова Лариса Петрівна у 2000 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». З 2013 року здобувач кафедри харчової біотехнології і хімії. З 2015 року старший лаборант кафедри харчової біотехнології і хімії. Керівник наукової роботи – д.б.н., проф. Покотило Олег Степанович.

 

 

©  2014 Кафедра харчової біотехнології і хімії