Кафедра харчової біотехнології і хімії веде підготовку:

 

    - бакалаврів за напрямами: 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів»;

    - спеціалістів за спеціальностями: 7.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока;

    - магістрів за спеціальністю 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»;

    - аспірантів за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія»;

    - аспірантів за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія».

    На кафедрі навчається понад 100 студентів денної форми навчання і понад 100 – заочної. Крім того, кафедра ХБ забезпечує викладання загальнотехнічних дисциплін інженерного спрямування для всіх інженерно-технічних напрямів підготовки університету (загальна і неорганічна хімія, колоїдна хімія, аналітична хімія, органічна хімія та ін.).

 

Спеціальність «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» орієнтована на:

   - організацію та керування виробничо-технологічним процесом на підприємствах консервної промисловості;

   - самостійне прийняття технічних рішень;

   - оперативне і тактичне управління первинними лінійними підрозділами на всіх стадіях технологічного процесу виробництва продукції;

     - застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств консервної промисловості;

   - розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств;

   - планування потреб у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових).

 

 

Спеціальність «Технології зберігання, консервування та переробки молока» орієнтована на:

 

отримання глибоких теоретичних знань та практичних навичок у технологіях виробництва різноманітних молочних продуктів – питного молока, кисломолочних напоїв, сметани, морозива, твердих, м’яких та кисломолочних сирів, молочних консервів, вершкового масла, продуктів функціонального та спеціального призначення зі збалансованим складом, а також способів і методів визначення якості та безпечності молочних продуктів, принципів дії технологічного обладнання, систем автоматизації і комп'ютеризації виробничих процесів молочної промисловості, вміння розроблення нормативно-технологічної документації.

 

 

Перспектива працевлаштування та професійного росту випускників

 

    Завдяки універсальності отриманої освіти випускники після завершення навчання можуть обіймати управлінські посади на підприємствах харчової промисловості з таких видів діяльності:

  - технологічної (головний технолог, інженер-технолог, керівник виробничої лабораторії та лабораторії з контролю виробництва);

  - організаційної (головний фахівець, начальник управління, директор з виробництва, начальник чи майстер цеху, завідувач виробництвом, технічний керівник, начальник виробничого відділу, начальник відділу технічного контролю);

  - проектно-технологічної (інженер, старший інженер технологічних відділів проектних організацій, головний інженер проекту);

 -  інженерно-дослідницької (інженер, старший лаборант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідних лабораторій та установ).

© 2014 Кафедра харчової біотехнології і хімії