ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

        Кафедра харчової біотехнології і хімії створена 1 вересня 1995 року на базі секції хімії (керівник Юкало Володимир Глібович) на основі ухвалення рішення керівництвом університету (тоді ще приладобудівного інституту) щодо відкриття нового напряму підготовки фахівців — «Харчова технологія та інженерія». До складу кафедри зарахували викладачів i cпiвpoбiтників секції xiмії: Юкало Володимир Глібович, д.б.н., професор (завідувач кафедри 1995- 2012 рр.); Каспрук Богдан Іванович, к.т.н., доцент; Ахметшина Apiaднa Григорівна, к.т.н., доцент; Кушнірук Наталія Василівна, cтapший викладач; Супруненко Галина Андріанівна, cтapший викладач. У 1997 poцi проведено успішне ліцензування, а в 1999 році - акредитацію напряму «Харчова технологія та інженерія» та спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» в Тернопільському національному технічному університеті імeні Івана Пулюя.

        За роки існування кафедри до професорсько-викладацького складу також входили: д.б.н., професор Покотило Олег Степанович; д.в.н., с.н.с. Кухтин Микола Дмитрович; к.б.н., доцент Сельський Володимир Романович; к.т.н., доцент Мельничук Оксана Євстахівна; к.т.н., доцент Гащук Олександра Ізидорівна; к.т.н., доцент Бейко Людмила Анатоліївна; к.б.н. Бродін Сергій Володимирович; к.х.н. Кам’янський Володимир Васильович; к.б.н. Луговий Богдан Любомирович; к.т.н. Рибак Ольга Миколаївна; к.пед.н. Назарко Ірина Степанівна; ст. викладач Шпилик Олександра Богданівна; ст. викладач Джур Ярослава Богданівна; ст. викладач Сторож Людмила Анатоліївна; асист. Семенченко Ольга Іванівна; асист. Строєвус Марія Мирославівна; асист. Дацишин Катерина Євгенівна; ст. лаборант Римар Лідія Ярославівна; інженер I кат. Гамулевич Володимир Тадейович; провідний інженер Городний Андрій Миронович; ст. лаборант Гайворонська Світлана Миколаївна; ст. лаборант Карпик Галина Вікторівна; провідний інженер Лісовська Тетяна Олегівна; ст. лаборант Швець Ольга Йосипівна; ст. лаборант Писків Світлана Ігорівна; ст. лаборант Вічко Олена Іванівна; асист. Юкало Андрій Володимирович; інженер ІІ кат. Собчак Людмила Павлівна; інженер II категорії Приймак Оксана Михайлівна; ст. лаборант Дичко Наталія Олегівна.

        Перший випуск спеціалістів відбувся 1998 році (23 інженери-технологи). Haшi випускники працюють на багатьох підприємствах харчової та переробної промисловості України. Випускник 2000 року випуску Купина Андрій після навчання в acпipaнтypi у 2008 р. захистив дисертацію з харчової біотехнології у Норвегії. Ще один вихованець кафедри — Олександр Гокарський у 2009 р. захистив дисертацію з харчових технологій в Міссіпському аграрному університеті (США).  

        На даний час на кафедрі харчової біотехнології і хімії працюють: завідувач кафедри, д.б.н., професор Покотило Олег Степанович; заступник завідувача кафедри, к.б.н., доцент Сельський Володимир Романович; д.б.н., професор Юкало Володимир Глібович; д.вет.н., професор Кухтин Микола Дмитрович; к.т.н., доцент Мельничук Оксана Євстахівна; к.т.н., доцент Бейко Людмила Анатоліївна; к.т.н., доцент Рибак Ольга Миколаївна; к.пед.н., доцент Назарко Ірина Степанівна; ст. викладач Шпилик Олександра Богданівна; ст. викладач Кушнірук Наталія Василівна; ст. викладач Джур Ярослава Богданівна; ст. викладач Сторож Людмила Анатоліївна; асист. Дацишин Катерина Євгенівна; асист. Строєвус Марія Мирославівна; провідний інженер Городний Андрій Миронович; провідний інженер Лісовська Тетяна Олегівна; ст. лаборант Карпик Галина Вікторівна; ст. лаборант Вічко Олена Іванівна; інженер ІІ кат. Собчак Людмила Павлівна; ст. лаборант Дичко Наталія Олегівна.

        У 2014 році на кафедрі харчової біотехнології і хімії ліцензовано новий напрям підготовки бакалаврів «Технологічна експертиза і безпека харчової продукції» та спеціальність «Технології зберігання, консервування та переробки молока».

 

 

© 2014 Кафедра харчової біотехнології і хімії