Кафедра харчової біотехнології і хімії
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Випуск 2008 - частина 1
Alumni of Food Biotechnology & Chemistry Department. Year of graduation 2008, part 1.