Кафедра харчової біотехнології і хімії
Тернопільського національно технічного університету імені Івана Пулюя
Випуск 2006 - частина 1
Alumni of Food Biotechnology & Chemistry Department. Year of graduation 2006, part 1.